I-taso

I-taso eli ohjaajataso antaa valmiudet itsenäiseen harjoitusten ohjaamiseen ja yksittäisen harjoituskerran suunnitteluun. Tavoitteena on oppia suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan laadukkaita taidoharjoituksia. I-taso on vaatimuksena 2. danin vyökokeeseen. 

I tason laajuus on yhteensä 70 tuntia ja se voidaan suorittaa usealla vaihtoehtoisella tavalla.

1. Pääasiassa lapsia ohjaavat

  • Taido-ohjaajan starttikoulutus (4h)
  • Unshin ja tengileiri (3 h)
  • Eettiset kysymykset ja budoetiketti, verkkomateriaali ja tentti (2 h)
  • 5 taido-ohjauskertaa min 45min/kerta, sekä suunnitelman ja arvioinnin palauttaminen (11h)
  • Junioriohjaajakoulutus (50h) sisältää lajiosan, joka suoritetaan erillistehtävänä verkon kautta tai osallistumalla yhteen lajitaitojen ohjaamisen ja opettamisen moduuliin.

2. Pääasiassa aikuisia ohjaavat

  • Taido-ohjaajan starttikoulutus (4h)
  • Unshin ja tengileiri (3h)
  • Eettiset kysymykset ja budoetiketti, verkkomateriaali ja tentti (2 h)
  • 5 taido-ohjauskertaa min 45min/kerta, sekä suunnitelman ja arvioinnin palauttaminen (11h)
  • Lajitaitojen ohjaaminen ja opettaminen moduulit (50h)

Junioriohjaajakoulutus 50h:

– Lasten liikunnan ja urheilun perusteet
– Ohjaajan rooli ja toiminta
– Perusliikkumisen ohjaaminen
– Fyysisten ominaisuuksien harjoittaminen
– Lapsen kehitysvaiheet
– Ohjaamisen perusteet
– Harjoitusten suunnittelu ja taidon oppimisen perusteet
– Tyypilliset urheiluvammat ja niiden ensiapu
– Lajinomaiset pelit ja leikit
– Lajipäivä

Lajitaitojen ohjaamisen ja opettamisen kokonaisuus 50 h

Kokonaisuus muodostuu seuraavista moduuleista (tuntimäärät ovat viitteellisiä) ja niihin sisältyvistä harjoitustehtävistä:

1. Kamae ja unsoku (3h+3h)
2. Hokei (3h+3h)
3. Taitojen oppiminen ja opettaminen (2h+2h)
4. Doko gokai perustekniikoiden opettamisessa (4h+4h)
5. Jissen (5h+5h)
6. Taiki ja psyykkinen valmennus (3h+3h)
7. Terveellinen ja turvallinen taidoharjoittelu (4h+4h)