II-taso

Lajiliittojen koulutukset etenevät järjestyksessä.  Kakkostason koulutuksen edellytyksenä on ykköstason koulutuksen suorittaminen tai vastaavan osaamisen todentaminen.  Ykköstason harjoituskerroista edetään siihen, miten suorituskyky kehittyy pitemmällä aikavälillä.

II-tasolla eli opettajatasolla opitaan suunnittelemaan ja ohjeistamaan harjoittelua ja arvioimaan taidokoiden kehittymistä. Kakkostason koulutuksen tavoitteena on, että valmentaja pystyy toteuttamaan suunnitelmallisen harjoitusvuoden tai  -kauden. Taso antaa valmiudet pitkäjänteiseen taidoharjoittelun suunnitteluun ja opettamiseen sekä toimimiseen seuran pääohjaajana. Siihen sisältyy vähintään 112 tuntia koulutusta ja edellytyksenä on tason I suorittaminen aikaisemmin.

Kamppailulajit ovat yhdessä kehittäneet II-tasolla kaikille lajeille yhteisiä sisältöjä ja yhteiset sisällöt muodostavat koulutuskokonaisuuden yhdessä lajiosioiden kanssa (Teemaleirit ja Taido Skills).

Sekä Junioriohjaajakoulutus II:ssa että Kamppailuohjaaja II:ssa käydään läpi mm. seuraavia aihe-alueita:

  1. Fyysinen valmennus ja ravitsemus (hermo-lihasjärjestelmän rakenne ja toiminta, harjoitusvaikutuksen syntyminen, voima-, nopeus- ja kestävyysharjoittelun menetelmät, seuranta ja testaus jne.)
  2. Valmennuksen suunnittelu ja arviointi
  3. Harjoittelun ohjelmointi, jaksottaminen ja rytmittäminen
  4. Valmentajan vuorovaikutustaidot
  5. Psyykkisen valmennuksen perusteet