vakuutus ja lisenssi

Suomalaisessa urheilussa harrastajat ja kilpaurheilijat on rekisteröity useista eri syistä. Seurat ja liitot pitävät jäsenrekisteriä seuratakseen harrastajamäärien kehitystä sekä jäsenten harrastus-, koulutus- ja kilpailuaktiviteettia. Rekisterin tietoja hyödynnetään koulutusta suunniteltaessa, tapahtumia järjestettäessä ja informaatiota välittäessä.

Seurat tarvitsevat jäsenrekisteritietojaan myös julkisen sektorin suuntaan anoessaan toimintaansa varten avustusta kunnilta. Samoin liitot tarvitsevat jäsen- ja lisenssirekisteritietojaan anoessaan valtion toiminta-avustusta. Urheilupaikkarakentaminenkin perustuu harrastajamääriin. Harrastajamäärien yksi luotettavimmista mittareista on seurojen ja liittojen jäsenrekisterit.

Urheiluliittojen lisenssi koostuu kahdesta osasta: lisenssiosasta ja vakuutusosasta. Lisenssituloilla ylläpidetään myös liiton tarjoamia jäsenpalveluja esimerkiksi koulutus- ja valmennus-, leiri- ja tiedotustoimintaa. Urheiluliitot ovat myös halunneet varmistua harrastajiensa turvasta lajia harrastettaessa. Liitot edellyttävät joko lisenssivakuutuksen (Sporttiturva) tai muun vastaavan vakuutusturvan voimassaoloa. Lisenssivakuutus on liiton neuvottelema edullinen ryhmävakuutus, joka kattaa kyseisessä lajissa sattuneet tapaturmat. Taidolle vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.

OSTA LISENSSI JA VAKUUTUS SPORTTITURVAN TUOTESELOSTEET