Suomen Taidon strategia 2017-2020

Taidon strategia vuosille 2017-2020 antaa suunnan tavoitteille ja toiminnalle sekä taloudellisille panostuksille. Strategia pohjautuu Suomen Taidon visioihin, jotka toimivat samalla tavoitteena, johon valitun strategian avulla pyritään.

Strategiakaudella 2017-2010 keskitymme seuratoiminnan tukemiseen ja uusien toimintatapojen innovoimiseen. Strategia ohjaa koko toimintaa Suomen Taidon kaikilla tasoilla.