Puheenjohtajapäivä

Suomen Taido on taidon edunvalvoja Suomessa. Se koordinoi taidon toimintaa kansallisella tasolla. Suomen Taido on Suomen Karateliiton (SKL) valiokunta. Suomen Karateliittoon ja liittoon kuuluu 21 taidoseuraa. Suomen Taidon ylintä päätösvaltaa käyttää jäsenseurojen edustajista koostuva puheenjohtajapäivä. Puheenjohtajapäivässä äänioikeus on kaikilla Suomen Karateliittoon kuuluvilla taidoseuroilla. Puheenjohtajapäivillä käsitellään Karateliiton liittokokouksia varten laaditut toimintasuunnitelma, toimintakertomus ja talousarvio sekä valitaan edustaja Suomen Karateliiton hallitukseen.