Puheenjohtajapäivä

Suomen Taido on taidon edunvalvoja Suomessa. Se koordinoi taidon toimintaa kansallisella tasolla. Suomen Taido on Suomen Karateliiton (SKL) valiokunta. Suomen Taidon ylintä päätösvaltaa käyttää taidoseurojen edustajista koostuva puheenjohtajapäivä. Puheenjohtajapäivässä äänioikeus on kaikilla Suomen Karateliittoon kuuluvilla taidoseuroilla. Puheenjohtajapäivillä käsitellään vuosittain ajankohtaisia taidoasioita ja syksyllä Suomen Taidon johtoryhmään valitaan uusia jäseniä erovuoroisten tilalle. Puheenjohtajapäivässä valitaan edustaja myös Suomen Karateliiton hallitukseen.