Kaikkien Suomen Taidon /Suomen Karateliiton alaisessa toiminnassa mukana olevien toimijoiden tulee sitoutua noudattamaan lajissa sovellettavia antidopingsäännöstöjä. Jokaisella toimijalla on myös velvollisuus raportoida, mikäli havaitsee kilpailumanipulaatiota tai sen yritystä. Liiton Reilun kilpailun ohjelmassa on kuvattu toimenpiteet, joilla liitossa edistetään puhdasta ja kilpailumanipuloinnista vapaata urheilua.

Suomen Karateliiton toiminnassa edistetään myös sukupuolten välistä tasa-arvoa. Jäsenseuroja sitoutetaan kamppailulajien yhteiseen yhdenvertaisuussuunnitelmaan ja kurinpitomääräyksiin sekä ympäristövastuuohjelmaan.

Suomen Karateliiton toiminnanjohtaja (info@karateliitto.fi) on liiton päävastuullinen yhteyshenkilö antidoping- ja kilpailumanipulaation torjuntaan liittyvissä asioissa ja mahdollisissa sääntörikkomuksissa. Voit tehdä ilmoituksen urheilijan tai muun toimijan epäilyttävästä toiminnasta myös SUEKin ILMO-palvelussa.

Ohessa olennaisia linkkejä kaikille Suomen Karateliiton toiminnassa mukana oleville taidoseuroille

Suomen Karateliiton Reilun kilpailun ohjelma

Suomen Karateliiton Reilun kilpailun  ohjelma sisältää sekä antidoping-ohjelman, että kilpailumanipulaation torjunta-ohjelman. Ohjelmassa on kuvattu, miten antidoping ja kilpailumanipulaation vastaiset tehtävät on jaettu Suomen Taidossa/ Suomen Karateliitossa sekä tapa, jolla tehtävät suunnitellaan, toteutetaan ja joilla toteutusta seurataan.

Liiton Reilun kilpailun ohjelma on laadittu SUEKin kriteeristön pohjalta. Ohjelma on osa liiton vastuullisuustyötä ja eettisiä valintoja, jotka perustuvat urheiluyhteisön yhteisiin reilun pelin ihanteisiin ja eettisiin periaatteisiin.
Tästä Suomen Suomen Taidon/ Karateliiton Reilun kilpailun ohjelmaan

Mikä SUEK?

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry vastaa koko dopingvalvonnasta Suomessa. SUEK käyttää antidopingtoiminnassaan myös nimeä Suomen antidopingtoimikunta ADT. Lisäksi SUEK ehkäisee yhdessä muiden toimijoiden kanssa urheilukilpailuiden manipulointia, kehittää katsomoturvallisuutta ja -viihtyisyyttä.
www.suek.fi

Puhtaasti Paras -verkkokoulutus

SUEK:in Puhtaasti Paras -koulutus koostuu moduuleista. Jokainen moduuli alkaa lyhyellä informatiivisella videolla, jonka jälkeen tulee vastata muutamaan kysymykseen. Koulutuksen voi suorittaa osissa moduuli kerrallaan. Koulutuksesta saa muistoksi diplomin, kun kaikki moduulit on suoritettu.
Tästä Puhtaasti paras -verkkokoulutukseen

Reilusti paras -verkkokoulutus

Reilusti paras on verkkokoulutus, joka auttaa niin urheilijoita kuin muita urheilutoimijoita tunnistamaan kilpailumanipulaation ilmiönä sekä antaa työkaluja sen kohtaamiseen. Verkkokoulutuksessa on videoita sekä harjoitus- ja pohdintatehtäviä. Hyväksytyn suorituksen päätteeksi saa diplomin, jonka avulla voi osoittaa suorittaneensa koulutuksen.
Tästä Reilusti paras -verkkokoulutukseen

Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa (KAMU)

KAMU -lääkehaussa voi tarkistaa vain Suomesta saatavia resepti- ja itsehoitolääkevalmisteita. Lääkehaku ei sisällä erityislupavalmisteita. Mikäli haettua lääkevalmistetta ei löydy, käyttäjän tulee olla yhteydessä SUEKiin.
Tästä KAMU -lääkehakuun

Erivapausmenettely

Mikäli terveyden ylläpitämiseen tai sairauden hoitoon ei ole saatavilla sallittua lääkettä, lääkitykseen voidaan hakea erivapautta, jonka avulla urheilija saa käyttää kyseistä kiellettyä lääkitystä. SUEKin tekemä erivapauspäätös koskee kansallisen tason urheilijaa ja kansallisen tason kilpailuja Suomessa. Kansainväliseen testauspooliin kuuluvat urheilijat hakevat erivapauden kansainväliseltä liitolta. Testauspooliin kuulumattomien kansainvälisen tason urheilijoiden, joilla on SUEKin hyväksymä erivapaus, tulee selvittää, hyväksyykö kansainvälinen lajiliitto SUEKin tekemän erivapauspäätöksen.
Tästä lisätietoa erivapauden hakemisesta

Erkka-erivapauskone

Mikäli urheilijan sairauden hoito vaatii urheilussa kielletyn lääkkeen tai menetelmän käyttöä, Erkka-erivapauskone auttaa selvittämään helposti, pitääkö lääkitykselle hakea erivapautta etukäteen. Erivapauskone neuvoo myös, mistä erivapautta haetaan. Ennen erivapauskoneen käyttöä kannattaa tarkistaa Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa eli KAMU-lääkehausta, ovatko käytetyt lääkkeet kiellettyjä vai sallittuja.
Tästä Erkka-erivapauskoneeseen

Apua erivapausasioihin liitosta

Suomen Karateliiton toiminnanjohtaja (info@karateliitto.fi) toimii vastuuhenkilönä ja neuvoo tarvittaessa kansallisten ja kansainvälisten erivapauksien hakemiseen liittyvissä asioissa. Tarkat ja päivitetyt ohjeet erivapauden hakemisesta ovat nähtävillä SUEKin Internet-sivuilla (www.suek.fi) ja WADA:n Internet-sivuilla (www.wada-ama.org).

Erivapauden hakeminen SUEKin kautta

Erivapautta haetaan SUEKin erivapaushakemuslomakkeella. Hakemus on suositeltavaa täyttää englannin kielellä. Hakemus tulee mahdollisuuksien mukaan jättää vähintään 30 päivää ennen kilpailua. Hakemuksen liitteeksi toimitetaan diagnoosin vahvistavat lääkärintodistukset, joista käyvät ilmi hakijan koko sairaushistoria sekä tulokset ja kuvat kaikista asiaan liittyen tehdyistä lääketieteellisistä tutkimuksista.

Täytetty erivapaushakemuslomake liitteineen lähetetään SUEKin toimistolle joko postitse SUEK ry, Valimotie 10, 00380 Helsinki tai sähköpostitse, mikäli kokee sen turvalliseksi tavaksi toimittaa terveystietoja, erivapaus@suek.fi. Urheilijan tulee säilyttää itsellään kopio lähettämästään erivapauslomakkeesta ja sen liitteistä. Huom. SUEKin erivapauslautakunta ei käsittele puutteellisesti täytettyjä tai ilman vaadittuja liitteitä toimitettuja hakemuksia, vaan ne lähetetään takaisin urheilijalle täydennettäviksi. Erivapaudet ovat aina määräaikaisia
Tästä lisätietoja erivapauden hakemiseen SUEKilta

Ilmo-palvelu

Jokaisella on oikeus ilmoittaa, jos epäilee doping-, kilpailumanipulaatio- tai katsomoturvallisuusrikkomusta. Puuttumalla rikkomuksiin autat suojelemaan urheilijoita ja urheilua sekä turvaamaan tasavertaiset ja turvalliset lähtökohdat kaikille urheilijoille. ILMO-palvelussa voit tehdä ilmoituksen urheilijan tai muun toimijan epäilyttävästä toiminnasta.
Tästä ILMO-palveluun

Vastuullinen kamppailuseura

Olemme sitoutuneet Urheilujärjestöjen vastuullisuusohjelmaan. Tutustu seuroille suunnattuihin vastuullisuusmateriaaleihin Suomen Taekwondoliiton sivuilla.
Tästä Vastuullinen kamppailuseura -materiaaleihin