vakuutus ja lisenssi

Suomalaisessa urheilussa harrastajat ja kilpaurheilijat on rekisteröity useista eri syistä. Seurat ja liitot pitävät lisenssirekisteriä seuratakseen harrastajamäärien kehitystä sekä jäsenten harrastus-, koulutus- ja kilpailuaktiviteettia. Rekisterin tietoja hyödynnetään koulutusta suunniteltaessa, tapahtumia järjestettäessä ja informaatiota välittäessä.

Liitot tarvitsevat lisenssirekisteritietojaan anoessaan valtion toiminta-avustusta. Urheilupaikkarakentaminenkin perustuu harrastajamääriin. Harrastajamäärien yksi luotettavimmista mittareista on seurojen ja liittojen lisenssirekisterit.

Urheiluliittojen lisenssi koostuu kahdesta osasta: lisenssiosasta ja vakuutusosasta. Lisenssituloilla ylläpidetään myös liiton tarjoamia jäsenpalveluja esimerkiksi koulutus- ja valmennus-, leiri- ja tiedotustoimintaa. Urheiluliitot ovat myös halunneet varmistua harrastajiensa turvasta lajia harrastettaessa. Liitot suosittelevat joko lisenssivakuutuksen (Sporttiturva) tai muun vastaavan vakuutusturvan voimassaoloa. Sporttiturvavakuutus on liiton neuvottelema edullinen ryhmävakuutus, joka kattaa kyseisessä lajissa sattuneet tapaturmat. Taidolle/ Suomen Karateliitolle vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.

OSTA LISENSSI JA VAKUUTUS