TAIDOVARTTI

 

Junnut tulevat kuulluksi

Lapsille ja nuorille on tärkeää tulla kuulluksi ja kokea oma osallistuminen merkitykselliseksi. Vuoden 2016 alusta taidon junioritoiminnassa on otettu käyttöön Taidovartit. Taidovartti -keskustelut  kaksi kertaa vuodessa ovat vuorovaikutteista keskustelua taidoseurassa harrastavan lapsen ja nuoren kanssa. Tavoitteena on, että keskusteluissa niin lapsi/nuori kuin ohjaajakin voi syventyä molempien osapuolien asettamiin toiveisiin, joita taidoharrastukselta odotetaan.

Keskustelut ohjaajan kanssa, tämän kiinnostuneisuus lapsen/nuoren kuulumisia kohtaan sekä tunne, että ohjaajaa on helppo lähestyä ja kertoa asioista ennaltaehkäisevät harrastuksen lopettamista. Lopettamisajatuksia ehkäisee myös se jos toiminta on monipuolista, lajin parissa voi kokea kyvykkyyttä.

Syksyn taidovartti kevään taidovartti