TAIDOVARTTI

 

Junnut tulevat kuulluksi

Lapsille ja nuorille on tärkeää tulla kuulluksi ja kokea oma osallistuminen merkitykselliseksi. Vuoden 2016 alusta taidon junioritoiminnassa on otettu käyttöön Taidovartit. Taidovartti -keskustelut  kaksi kertaa vuodessa ovat vuorovaikutteista keskustelua taidoseurassa harrastavan lapsen ja nuoren kanssa. Tavoitteena on, että keskusteluissa niin lapsi/nuori kuin ohjaajakin voi syventyä molempien osapuolien asettamiin toiveisiin, joita taidoharrastukselta odotetaan.

Keskustelut ohjaajan kanssa, tämän kiinnostuneisuus lapsen/nuoren kuulumisia kohtaan sekä tunne, että ohjaajaa on helppo lähestyä ja kertoa asioista ennaltaehkäisevät harrastuksen lopettamista. Lopettamisajatuksia ehkäisee myös se jos toiminta on monipuolista, lajin parissa voi kokea kyvykkyyttä.