TAIDOSSA ON OSAAVAT OHJAAJAT

 

Panostamme juniorityöhön

Taidossa halutaan panostaa laadukkaaseen juniorityöhön ja se tapahtuu aidon kohtaamisen kautta. Iän ja harjoitusvuosien karttuessa harjoittelun painotukset ja näkemykset voivat muuttua, mutta harjoittelua voi jatkaa täysipainoisesti vuosikymmeniä.

Taidolla on pitkälle viety ohjaajakoulutusjärjestelmä, jossa on huomioitu myös junioreiden ohjaajat. Taido tarjoaa ohjaajille kamppailulajien yhteistä junioriohjaajakoulutusta tasoilla I ja II ja valmentajakoulutusta tasolla III.

Koulutusjärjestelmän perustehtävänä on tukea taidokan kehittymistä lajin harrastajana ja ohjaajana. Tavoitteena on, että jokaisella salilla on osaavia opettajia ja ohjaajia ja että harjoittelu on laadukasta ja turvallista kaikilla saleilla ympäri Suomen.

Koulutuksissa käydään läpi lasten liikunnan ja urheilun perusteita, ohjaajan roolia ja toimintaa, perusliikkumisen ohjaamista, lasten kehitysvaiheita liikunnan kannalta, opettamisen ja taidon oppimisen perusteita sekä tyypillisiä urheiluvammoja ja niiden ensiapua. Koulutuksista ohjaajat saavat lisätukea ja innostusta omaan toimintaansa.