Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa (KAMU)

KAMU -lääkehaussa voi tarkistaa vain Suomesta saatavia resepti- ja itsehoitolääkevalmisteita. Lääkehaku ei sisällä erityislupavalmisteita. Mikäli haettua lääkevalmistetta ei löydy, käyttäjän tulee olla yhteydessä SUEKiin.

Tarkista Suomesta saatavien resepti- ja itsehoitolääkevalmisteiden sallittavuus urheilussa.

KAMU -Lääkehaku