Aikuisten valmennusryhmä

Valmennuksen tavoitteena on antaa ryhmään kuuluville urheilijoille tukea tavoitteellisessa ja ohjelmoidussa kilpailuharjoittelussa. Arvokilpailuvuosina tavoite on keväällä hioa suorituksia kansainväliselle tasolle ja syksyllä kilpailuiden jälkeen taas palata perusharjoitteluun ja osaamisen kehittämiseen kohti seuraavia arvokilpailuja.

Valmennus

Valmennus tapahtui leirien yhteydessä. Leirit toimivat tarkistuspisteinä ja palautteenantotilaisuuksina urheilijan asettamien tavoitteiden toteuttamisessa. Harjoittelua ohjelmoidaan makrosyklin tasolla ja seurataan urheilijoilta vaadittavien harjoituspäiväkirjojen avulla. Valmennus ei sisällä päivittäisvalmennuksen ohjaamista käytännön tasolla, vaan tämä kuuluu urheilijoiden omien valmentajien ja ohjaajien vastuulle. Valmennusryhmän valmentajat pyrkivät keskusteluyhteyteen urheilijoiden omien valmentajien kanssa. Henkilökohtaisten valmentajien näkemyksiä kunnioitetaan.

Ryhmään kuuluu 20-30 henkilöä.

Ryhmän valmentajina toimivat:

Marko Havu, päävalmentaja