Aikuisten valmennusryhmä

Valmennuksen tavoitteena on antaa ryhmään kuuluville urheilijoille tukea tavoitteellisessa ja ohjelmoidussa kilpailuharjoittelussa. Arvokilpailuvuosina tavoite on keväällä hioa suorituksia kansainväliselle tasolle ja syksyllä kilpailuiden jälkeen taas palata perusharjoitteluun ja osaamisen kehittämiseen kohti seuraavia arvokilpailuja.

Valmennus

Valmennus tapahtui leirien yhteydessä. Leirit toimivat tarkistuspisteinä ja palautteenantotilaisuuksina urheilijan asettamien tavoitteiden toteuttamisessa. Harjoittelua ohjelmoidaan makrosyklin tasolla ja seurataan urheilijoilta vaadittavien harjoituspäiväkirjojen avulla. Valmennus ei sisällä päivittäisvalmennuksen ohjaamista käytännön tasolla, vaan tämä kuuluu urheilijoiden omien valmentajien ja ohjaajien vastuulle. Valmennusryhmän valmentajat pyrkivät keskusteluyhteyteen urheilijoiden omien valmentajien kanssa. Henkilökohtaisten valmentajien näkemyksiä kunnioitetaan.

Valmennusryhmään voidaan valita urheilijoita, joiden kohdalla jokin seuraavista kriteereistä täyttyy:

  • Kahden viimeisimmän kauden yhteenlaskettuna tuloksena vähintään viisi ranking-pistettä
  • Nuorten päävalmentajan esitys
  • Lyhyt motivaatiokirje sekä oman valmentajan tai seuraohjaajan suositus.
  • Urheilija sitoutuu suunnitelmalliseen ja tavoitteelliseen harjoitteluun.

Sopimukset

Kaikkien aikuisten valmennusryhmään ja maajoukkueeseen valittujen kanssa on tehdään kirjalliset urheilijasopimukset. Reilusti Paras ja Puhtaasti paras ovat pakollisia tälle ryhmälle.

Ryhmään kuuluu 20-30 henkilöä.

Ryhmän valmentajina toimivat:

Marko Havu, päävalmentaja