AHOT

Termit:

  • AHOT eli aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen.
  • VOK  eli valmentaja- ja ohjaajakoulutus, jossa on yhteiset valtakunnalliset osaamistavoitteet

Muualla, esimerkiksi toisessa lajiliitossa, oppilaitoksessa suoritettujen koulutusten ja VOK-tasojen hyväksilukeminen on yksi mahdollisuus pätevöityä taido-ohjaajana tai valmentajana.

Tasojärjestelmissä kyse on osaamisen tunnistamisesta, eikä niinkään siitä, mitkä koulutukset henkilö on käynyt. Mikäli henkilö on käynyt alueiden VOK-koulutuksen tai vaikka PT-koulutuksen, jotka täyttävät I-tason vaatimukset myös tuntimäärältään, hyväksytään taso, kunhan käytännön taidon I-tason ohjausmäärä on suoritettu. 

Muualla kuin taidon parissa hankittu liikunnanohjaamisen tai -opettamisen parissa hankittu osaaminen ja koulutukset voivat siis antaa pätevyyden ohjaamiseen, mutta lajiosaamista ne eivät silti korvaa.  Siksi lajiosat ovat kaikille taidokoille yhteisiä.

Suomen Taidon tehtävänä on tarjota laadukasta taidoon lajina keskittyvää koulutusta, joka täyttää VOK-tavoitteet.  AHOT prosessista ja I-III -tasojen hyväksymisestä vastaa lajipäällikkö. AHOTointi vaatii VOK-järjestelmän hyvää tuntemusta. AHOToinnissa voidaan käyttää lajipäällikön apuna kokeneita, ammattitutkinnon hankkineita taidovalmentajia.

 

Ohjaaja- ja valmennuskoulutusten osalta osaaminen voidaan todentaa erilaisten näyttöjen kautta, jolloin henkilö voi ohjata esim. jonkin koulutuksen tai koulutuksen osan kokeneemman ohjaajan valvonnassa.  Tärkeää on osata soveltaa aiemmin hankittua osaamista taidon kontekstissa ja osoittaa tietämyksensä siitä. Näyttökoe voi myös olla jonkin koulutusmateriaalin tuottaminen tai päivittäminen.

Jos sinulla on jossakin muussa lajiliitossa tai oppilaitoksessa kertynyttä osaamista, jonka ajattelet voitavan hyväksilukea Suomen Taidon valmentaja- ja ohjaajakoulutusjärjestelmässä toimi alla olevien ohjeiden mukaan. Osaamistavoitteita voit peilata Suomen Olympiakomitean Valmennusosaamisen käsikirjaan, jossa myös VOK-perusteet on kerrottu.