AHOT

Muualla, esimerkiksi toisessa lajiliitossa tai oppilaitoksessa, tai ennen 1.1.2016 taidossa suoritettujen koulutusten ja VOK-tasojen hyväksilukeminen on tullut uutena mahdollisuutena pätevöityä taido-ohjaajana tai valmentajana.

Uudessa koulutusjärjestelmässä on terävöitetty lajiosaamiseen suuntaavan koulutuksen ja ohjaamiseen suuntaavan koulutuksen eroa. Näin ollen myös muualla kuin taidon parissa hankittua ohjaaja– ja valmentajakoulutusta voidaan nyt hyväksilukea osaksi taidon valmentaja- ja ohjaajakoulutusjärjestelmää. Muualla kuin taidon parissa hankittu liikunnanohjaamisen tai -opettamisen parissa hankittu osaaminen ja koulutukset voivat antaa pätevyyden ohjaamiseen, mutta lajiosaamista se ei silti korvaa.  Siksi lajiosat ovat kaikille taidokoille yhteisiä.

 

Ohjaaja- ja valmennuskoulutusten osalta osaaminen voidaan todentaa erilaisten näyttöjen kautta, jolloin henkilö voi ohjata esim. jonkin koulutuksen tai koulutuksen osan kokeneemman ohjaajan valvonnassa.  Tärkeää on osata soveltaa aiemmin hankittua osaamista taidon kontekstissa ja osoittaa tietämyksensä siitä. Näyttökoe voi myös olla jonkin koulutusmateriaalin tuottaminen tai päivittäminen.

Jos sinulla on jossakin muussa lajiliitossa tai oppilaitoksessa kertynyttä osaamista, jonka ajattelet voitavan hyväksilukea Suomen Taidon valmentaja- ja ohjaajakoulutusjärjestelmässä toimi näin: