taidokan toiminta

hyvä ilmapiiri tehdään yhdessä

Harjoituksissa ja kilpailutilanteessa taidokoiden odotetaan osoittavan hyvää käytöstä.

Asu ja harjoituspaikka on syytä pitää yhteisen viihtyvyyden vuoksi siistinä. Dojolla noudatetaan hillittyä käytöstä ja se on paikka, jossa vallitsee turvallinen ja kannustava ilmapiiri. 

Kiroilu tai seiniin nojailu eivät kuulu taidosalille tai kilpailutapahtumiin. Taidokoita kannustetaan siihen, että suorituksissa osoitetaan hyvää henkeä ja että jokainen yrittäisi parhaansa.  ”Tappio on otettava vastaan nöyrästi ja voitto hyvin.”

 

Kumartaminen

Salin ovella kumarretaan salin keskustaan päin aina ovesta kuljettaessa, tatamille tullessa kumarretaan, harjoitusten alussa ja lopussa kumarretaan, ohjaajille ja kavereille kumarretaan, kilpailussa kumarrellaan… Miksi näin? Kumarrukset ovat osa japanilaista tapakulttuuria ja perinnettä, ja tästä samasta perinteestä ammentavat myös budolajit. Kumartamalla tervehditään ja samalla kerrotaan kunnioituksesta muita ihmistä ja omaa lajia kohtaan. Japanilaisessa kulttuurissa kumartaminen on lähes yhtä luontevaa normaalia kuin keskieurooppalainen tapa kätellä.  Vaikka alussa kumartaminen tuntuisikin erikoiselta, niin nopeasti siitä tulee kätevä tapa tervehtiä. Asennoituminen muihin harjoittelijoihin on helppoa; kumarra syvempään kuin ylempäsi, yhtä syvään kuin vertaisesi ja opeta alemmille kuinka kumarretaan.

 

Seiretsu

Harjoitukset alkavat ja loppuvat koko treeniporukan yhteisillä rivissä tehtävillä kumarruksilla, ohjaajan ohjeiden mukaan. Kumarrukset toistuvat samanlaisena kaikissa taido-harjoituksissa ympäri maailman. Lapsenkin elämä voi olla joskus kiireistä ja keskittymiskyky voi olla kadoksissa. Seiretsu auttaa keskittymään harjoitukseen ja jättämään ulkopuoliset ajatukset muualle. Rivissä istutaan nimittäin hetki silmät kiinni ihan hiljaa. Tämä on perinteinen budoharjoitus, jossa rauhoitetaan oma mieli. Treenien alussa siis pysähdytään ohjaamaan harhailevat ajatukset nykyhetkeen ja tulevaan harjoitukseen. Seiretsussa istutaan polvi-istunnassa selkä suorana.

 

 

Japanin kieli

Kaikissa taidoharjoituksissa ympäri maailmaa tietyt asiat ilmaistaan japaniksi. Alkukumarrukset, tekniikoiden nimet, oikea ja vasen sekä lukusanat tulevat junioriharjoituksissa ensimmäiseksi tutuiksi. Japania ei tarvitse erikseen opetella, sitä oppii tekemisen lomassa. Japania käytetään yllättävää kyllä tekemään asioista yksinkertaisia. On yksinkertaisempaa ilmasta esimerkiksi: senjo-geri sen sijaan että yrittäisi keksiä juuri sille takakiertopotkulle parhaiten kuvaavan suomenkielisen nimen. Ja jos sattuu harjoittelemaan ruotsalaisen tai vaikka ranskalaisen harjoittelijan kanssa myöhemmin, niin kaikki ymmärtävät tekniikat, lukusanat ja taidon teoriaa japaniksi.