Erivapausmenettely

Mikäli terveyden ylläpitämiseen tai sairauden hoitoon ei ole saatavilla sallittua lääkettä, lääkitykseen voidaan hakea erivapautta, jonka avulla urheilija saa käyttää kyseistä kiellettyä lääkitystä. SUEKin tekemä erivapauspäätös koskee kansallisen tason urheilijaa ja kansallisen tason kilpailuja Suomessa.

Erivapauden hakeminen SUEKin kautta:

  • Erivapautta haetaan ADTin erivapaushakemuslomakkeella (alla)
  • Hakemus on suositeltavaa täyttää englannin kielellä
  • Hakemus tulee mahdollisuuksien mukaan jättää vähintään 30 päivää ennen kilpailua
  • Hakemuksen liitteeksi toimitetaan diagnoosin vahvistavat lääkärintodistukset, joista käyvät ilmi hakijan koko sairaushistoria sekä tulokset ja kuvat kaikista asiaan liittyen tehdyistä lääketieteellisistä tutkimuksista
  • Täytetty erivapaushakemuslomake liitteineen lähetetään ADT:n toimistolle joko postitse (SUEK ry, Valimotie 10, 00380 Helsinki) tai faksilla (09 148 5195)
  • Erivapaudet ovat aina määräaikaisia

Mikäli urheilijan sairauden hoito vaatii urheilussa kielletyn lääkkeen tai menetelmän käyttöä, Erkka-erivapauskone auttaa selvittämään helposti, pitääkö lääkitykselle hakea erivapautta etukäteen. Erivapauskone neuvoo myös, mistä erivapautta haetaan. Ennen erivapauskoneen käyttöä kannattaa tarkistaa Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa eli KAMU-lääkehausta, ovatko käytetyt lääkkeet kiellettyjä vai sallittuja.

Erkka-erivapauskone