2-taso

Lajiliittojen koulutukset etenevät järjestyksessä. Kakkostason koulutuksen edellytyksenä on ykköstason koulutuksen suorittaminen tai vastaavan osaamisen todentaminen. 2-tasolla tavoitteena on, että valmentaja osaa suunnitella, ohjata ja arvioida harjoitusvuoden laadukkaasti sille kohderyhmälle, jonka parissa hän toimii. Taso antaa valmiudet pitkäjänteiseen taidoharjoittelun suunnitteluun ja opettamiseen. 1-ja 2-tasojen välillä toivotaan vähintään vuoden aktiivista ohjauskokemusta. Tasoon sisältyy vähintään 100 tuntia koulutusta. 

Kamppailulajien yhteinen 2-tason ohjaaja- ja valmentajakoulutus

2-tason sisällöt keskittyvät urheiluosaamiseen, ihmissuhdetaitojen kehittämiseen, valmentajan voimavaroihin sekä itsensä kehittämisen taitoihin. Koulutuksessa harjoituksia tehdään niin luokassa, kuin liikuntasaleissa, joten varustaudu lähijaksoihin liikuntavarustein! Kaikille yhteisten koulutussisältöjen lisäksi koulutuksessa on huomioitu lasten ja nuorten ohjauksen erityispiirteitä ja osaamistavoitteita sekä vastuullisuuden teemoja. Lisäksi osallistuja voi valita oman
kiinnostuksensa mukaan painopisteeksi lasten ja nuorten ohjauksen, aikuisharrastajien ohjaamisen tai urheiluvalmennuksen.

Toteutustapa

Koulutus sisältää etä- ja verkko-opintoja, omatoimista opiskelua, lähijaksoja.

Koulutus toteutetaan noin 1-1,5 vuoden välein.

Lisätietoja täältä.