Aikuisten vyökoevaatimukset

Taidossa vöiden suorittaminen on yksilöllistä, jotkut edistyvät nopeammin esimerkiksi liikunnallisen tai kamppailulajillisen taustansa tai tiiviimmän harjoittelutahdin vuoksi. Vaatimustaso kasvaa, mitä pidemmälle edetään.

Suomessa pidettävissä Taidon vyökokeissa noudatetaan Nihon Taido Honin:in määrittämiä vyökoevaatimuksia. Vyökoetoiminnasta vastaa  Taido Honin:n nimittämä Taidopresidentti. Taidopresidenttinä Suomessa toimii  Jari Tuominen 7.dan  kyoshi. Taidopresidentin tukena toimivat seurojen vyökoepuoltajat sekä Suomen Taido Dan-yhdistys.

Vyökokeet ja koulutusvaatimukset >>

Vyökoekatselmukset >>

Vyökoemaksut >>

 

 

Vyökoekatselmus

Ennen vyökoetta seuran puoltaja katselmoi osaamista salilla. Katselmuksessa on huomattavasti laajempi sisältö kuin itse vyökokeessa, jossa suoritetaan vain kyseiseen kokeeseen kuuluva hokei ja ennalta suunniteltu otteluharjoitus eli kobo.

Vyökoekatselmus järjestetään 2-3 viikkoa ennen varsinaista vyökoetta ja sen tarkoitus on toimia puoltajan työkaluna kokelaiden teknisen osaamisen arvioinnissa.

Vyökoekatselmus toimii vyökokeen kenraaliharjoituksena, joten toiminta katselmustilaisuudessa on usein saman kaltainen kuin toiminta varsinaisessa vyökokeessa.

 

Katselmustilaisuudessa kokelaan suorituksia arvioidaan samaan tapaan kuin vyökokeessa, mutta pääpaino on ennen kaikkea asioiden osaamisessa kuin täysin virheettömässä suorituksessa. Katselmustilaisuudessa voi olla vyökoepuoltajan lisäksi myös muita seuran ylempiä daneja kokelaita katsastamassa.

Katselmuksen jälkeen kokelaille anetaan palautetta suorituksista ja vinkkejä siihen mihin vielä viimeisten viikkojen treenauksessa voi kiinnittää huomiota ennen vyökoetta. Katselmuksessa katsastaan myös taidon teorian osaamisen tasoa. Dan-kokelaat saavat Dan-vastauksen yhteydessä täytettäväkseen itsearviointikaavakkeen.

Vyökoe

Taidossa vyökokeet suoritetaan alueellisissa vyökokeissa ja näin ollen paikka voi olla jokin lähisali oman kotisalin sijaan. Vyökokeeseen kerääntyy siis myös muita lajin harrastajia ja kokeessa suoritetaan eri vyöarvoja.

Paikalla kannattaa olla hyvissä ajoin, sillä tilaisuus aloitetaan täsmällisesti. Vyökoe aloitetaan kumarruksilla, minkä jälkeen noustaan ylös ja siirrytään odotusalueelle. Ensin suoritetaan hokei ja sitten kobo.

Suoritusten jälkeen vyökeenpitäjä laskee kunkin kokeelaan lopulliset pistemäärät ja merkitsee pistemäärän sekä saadun uuden vyöarvon arvostelukaavakkeeseen. Tilaisuuden lopuksi asetetaan taas riviin ja vyökokeen pitäjä antaa yleisen palautteen vyökokeesta ja jakaa vyökoearvostelu-kaavakkeet. Kokelaat noutavat lomakkeensa ja ottavat sen vastaan molemmin käsin samalla kumartaen. Japanilaiseen tapaan ei kätellä vyökokeenpitäjää ellei pitäjä itse kättele.

 Tilaisuuden lopuksi kumarretaan ja paikalla olevat puoltajat kirjaavat vyökoetulokset kokelaiden taidopasseihin. Vyökokeenvalvoja varmentaa allekirjoituksellaan tuloksen taidopassiin, joka jälkeen puoltajat jakavat passit takaisin kokelaille.

Musta vyö

Mustan vyön suorittaminen on varmasti yksi elämän kohokohtia. Katselmus ja auditointi ovat fyysisesti ja psyykkisesti raskas kokemus ja siinä testataan niin teknistä osaamista kuin henkistä kanttiakin.

Dan-kokeeseen osallistuja toimittaa oman anomuksensa (mahdollinen puoltajan hyväksyntä huomioiden) suoraan Taido Dan-yhdistyksen shinsa-siheerille.

Dan-koe järjestetään Suomessa pääsääntöisesti kerran vuodessa tammi-helmikussa järjestettävän Dan-leirin yhteydessä, joten anomukset pitää olla Dan-yhdistyksellä marraskuun loppuun mennessä, EM-/MM-tapahtuman kokeeseen Toukokuun loppuun mennessä.

Kukin kokelas kirjoittaa oman anomuksensa itse. Anomus osoitetaan Suomen Taido Presidentille ja se tulee sisältää lyhyen kuvauksen kokelaan omasta taidohistoriasta sekä liitteenä kopiot kaikista niistä taidopassin sivuista, joihin on tehty jotain merkintöjä. Lisäksi 1.Dan anomuksessa pitää olla mukana puoltajan allekirjoitus sekä kopio valmentaja/ohjaajataso 1:n todistuksesta. Kun anomus on käsitelty, Shinsa-sihteeri toimittaa tiedot anomuksen hyväksymisestä/hylkäämisestä suoraan kokelaalle sekä varmentaa vyökokeen ajankohdan ja paikan. Samalla Shinsa-sihteeri lähettää kokelaalle itsearviointi kaavakkeen oman taitotason arvioimiseksi.

Suomen Taido Dan-yhdistys lähettää Dan-kokeen jälkeen tiedot suoritetuista dan-arvoista Japaniin. Näiden tietojen perusteella Japanilaiset toimittavat viralliset Dan-diplomit Suomeen. Dan-diplomeiden toimitusaika usein varsin pitkä.